پارگی مینیسک زانو : علائم و درمان با فیزیوتراپی و ورزش

پارگی مینیسک یکی از آسیب‌های زانو است که به غضروف ضربه‌گیر بین استخوان‌های زانو صدمه می‌زند.مینیسک قطعه‌ای غضروفی در زانو است که این مفصل را می‌پوشاند، آن را پایدار می‌کند و از استخوان‌ها در برابر اثرات سایشی و فرسایشی محافظت می‌کند. آسیب ناشی از پیچ خوردن پا و زانو به پارگی مینیسک می‌انجامد.

در بعضی از موارد پارگی مینیسک، بخشی از غضروف تکه تکه شده جدا می‌شود و در مفصل زانو گیر می‌کند؛ در نتیجه زانو قفل می‌کند.

خوشبختانه اغلب موارد پارگی مینیسک را می‌توان بدون جراحی درمان کرد. پس از یک دوره درمان کوتاه فیزیوتراپی مشخص می‌شود که آیا زانو بدون جراحی بهبود خواهد یافت یا خیر. بنابراین متخصص فیزیوتراپی به سبب برگرداندن توانایی حرکتی و قدرت زانو به حالت طبیعی نقش مهمی را در کنترل درد و تورم ایفاء می‌کند.